Επικοινωνία

The Lab T-shirt

Παπαναστασίου 22 Θεσσαλονίκη (Έναντι Τεχνικής Σχολής “Ευκλείδης”)

Τηλέφωνο 2310862438

email: thelabtshirt@gmail.com